S.K Tremayne

Linda Skugge  Sigrid Tollgård Anders Tengner  Håkan Hemlin.

 Donna Tartt

 
         

Lone Theils

   Jan Tern